Polska w Unii Euroazjatyckiej - notatka z "Nowego Kuriera" z 2041 r.

Autor: Paweł Lechowski 1/25/2013 1:14:00 AM Ilość odsłon: 4024 Kategoria: Polska prawda

Przemówienie dr Wachtera Gubernatora polskiego z ramienia Unii Euroazjatyckiej na spotkaniu z pracownikami polskiej administracji w dniu 20 lutego 2041 r.

 Po powitaniu przez polskich pracowników administracji gminnej dr Wachter wygłosił przemówienie w którym wykazał na ogrom obowiązków i prac spoczywających na administracji unijnej, która bezpośrednio po ukończeniu działań wojennych przystąpiła raźnie do pracy niwelując razy zadane nie tylko w związku ze stanem wywołanym przez wojnę, ale też z energią przystępując do uregulowania i naprawienia zaniedbań na wielu odcinkach administracji i gospodarki społecznej. Do wykonania tej poważnej w swych rozmiarach a zarazem ciężkiej misji, przyczynili się w znacznej mierze polscy pracownicy administracyjni, których lojalna i rzetelna praca dopomogła unijnej administracji w osiągnięciu celu. Tym wszystkim polskim pracownikom administracyjnym złożył Pan Gubernator dr Wachter podziękowanie za ich dotychczasowe wysiłki, a równocześnie zaapelował do nich, by nadal wytrwale, z poświęceniem i samozaparciem pracowali za dobra kraju i ludności, której lepsza dola uzależniona jest w dużej mierze od należytego wypełniania obowiązków ciążących na nich, jako na ludziach godnych zaufania, którym zostali obdarzeni. Następnie starosta Regionu M15 Holler wręczył dekrety nominacyjne polskim burmistrzom, wójtom i sołtysom.
 W drugiej części wystąpienia Gubernator Wachter poruszył pokrótce wypadki wrześniowe 2039 r., zwrócił miedzy innymi uwagę, że Unia Euroazji nie życzyła sobie wojny z Polską i że na szereg miesięcy przed jej wybuchem Kanclerz Unii kilkakrotnie zwracał się do rządu polskiego z propozycjami pokojowego załatwienia wszelkich spornych kwestii. Że propozycje Kanclerza owiane troską o pokój na całej Ziemi nie trafiły do przekonań polskich mężów stanu , to wina tego co się stało nie leży po stronie Unii Euroazjatyckiej, lecz tych którzy dawniej sprawowali rządy w Polsce. Poruszywszy dalej warunki, w jakich administracja unijna zastała kraj i nawiązawszy do już dokonanych i na wielką skalę zakrojonych prac nad odbudową zniszczeń i zaniedbań wielu lat w szczególności na odcinku odbudowy dróg i bezrobocia, oświadczył Pan Gubernator, że znajdujemy się w okresie delokalizacji ludności Euroazji, wymagającej odpowiedniego nastawienia od ludności polskiej. Od panów zależy – powiedział dalej p. Gubernator - jak ta współpraca starych i nowych mieszkańców Polski, która już dała zadowalające rezultaty będzie się w przyszłości układać. Jeżeli potraficie wyjaśnić ludności , że lepiej jest owocnie pracować, niż z założonymi rękami przyglądać się jak inni pracują, lub co gorsze od tej pracy ich odciągać. Jeżeli zdołacie to osiągnąć to mogę wam zaręczyć, że w przyszłości zasłużycie sobie na wdzięczność każdego rozsądnego obywatela tego kraju. Gubernator nie pozostawił żadnej wątpliwości co do tego że z całą surowością wystąpi przeciwko, tym którzy by się odważyli występować przeciwko zarządzeniom administracji euroazjatyckiej, które związane są z interesami ludności euroazjatyckiej. Z takimi wystąpieniami Euroazja poradzi sobie z łatwością.
Na koniec mówca zwrócił się do zebranych Polaków w ten sposób: „Jeżeli panowie, jako rozsądni przedstawiciele ludności polskiej postępować będziecie według wytycznych, zakreślonych przez wasze przełożone władze, zasłużycie sie najlepiej sprawie i dobru ogółu tej ludności, a współpraca panów wyjdzie na pożytek kraju. Panowie sami będziecie mieli przeświadczenie, że nie tylko zastępujecie interesy administracji euroazjatyckiej, ale także interesy ludności polskiej". Na przemówienie P. Gubernatora odpowiedział burmistrz Częstochowy, dziękujący w zwięzłych i prostych słowach za zaufanie i prosząc o poparcie jakim administracja euroazjatycka darzy polskich burmistrzów, wójtów i sołtysów.
Opuszczając sale Gubernator Wachter podszedł do polskich przedstawicieli administracji spędzając kilka chwil na swobodnej rozmowie.
W godzinach popołudniowych polscy pracownicy administracyjni byli podejmowani skromnym posiłkiem.
 

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane

Terror kanarów w Toruniu  (odsłon: 13993)

 Ilość odsłon:1751650